Quick inquiry:
I need the quotation of , the fuel is (not for autoclave) , the pressure is , the capacity is , use for . My Name is , my Email is , my phone number is , Please Send the detail information for me!
Keyword: Industrial Autoclave & Boiler Sale , thông số kỹ thuật nồi hơi đốt than ống lửa kiểu đứng

thông số kỹ thuật nồi hơi đốt than ống lửa kiểu đứng

thông số kỹ thuật nồi hơi đốt than ống lửa kiểu đứng
 • Đặc tính kỹ thuật: Thông số kỹ thuật: Ghi chú: Trên đây là thông số các Lò hơi đốt than ống lửa kiểu đứng (Lò hơi đốt than ống lửa kiểu đứng) tiêu chuẩn 

 • Nồi hơi đốt than kiểu đứng – – Nồi Hơi Việt Nam – Chi nhánh Miền Nam

  Nồi hơi đốt than kiểu đứng; Giá: Liên hệ; Mả sản phẩm: Lượt xem: 631 lượt ĐẶC ĐIỂM KỸ THUẬT. – Kiểu ống lửa, đứng. (3): Kích thước của bản thể lò hơi (không bao gồm thiết bị ơhuj và ống khói). Trên đây là các thông số các nồi hơi tiêu chuẩn. Các nồi hơi có thông số khác sẽ được cung cấp theo đơn đặt hàng.

 • Nồi hơi đốt than ống nước ba-lông ngang (Nồi hơi đốt than ống nước dạng E:). Đặc điểm kỹ thuật: – Kiểu ống nước Thông số. Đơn vị. Mã hiệu nồi hơi. LT0.75/10E. LT1/10E. LT1.5/10E. LT2/10E. LT2.5/ . điểm kỹ thuật: – Kiểu ống lửa đứng.

 • Đặc tính kỹ thuật/Technical specifications: , Nồi hơi đốt than ống lửa kiểu đứng: Đặc Ghi chú: Trên đây là thông số các nồi hơi đốt than tiêu chuẩn thông dụng.

 • Các phân loại khác (công suất, thông số hơi,) • Theo kết cấu Lựa chọn lò hơi. Lò hơi ống lửa. Đốt dầu, khí. Đốt than, củi. ▫Công suất nhỏ và vừa. ▫Chế độ vận hành 3 ca. ▫HT sử dụng hơi: thiết bị lớn. Lò hơi ống nước đứng. Đốt dầu Thông số kỹ thuật của lò hơi p : . Kiểu ghi xích không tương thích với than đá. VN 

 • Thông tin khuyến mãi: Khuyến mãi kiểm định lần đầu .Nồi hơi công suất 500 kg hơi/h đặt đứng (hoặc nằm), phù hợp với nhiều loại nhiên liệu đốt khác nhau (đặc biệt củi cây). Đặc tính kỹ thuật nồi hơi đốt than công suất 500 Kg hơi/h: Kiểu ống lửa đứng; Ghi tĩnh; Cấp than, thải xỉ thủ công; Hiệu suất: 75%; Nhiên liệu 

 • Loại Ống Lửa Kiểu Đứng – Công ty cổ phần nồi hơi và phát triển

  Kiểu ống lửa, đứng * Ghi tĩnh * Cấp than, thải xỉ: thủ công * Nhiên liệu đốt: than cục, Nhiên liệu đốt: than cục, than cám, củi. Số lượng. Thông tin sản phẩm Hệ thống nồi nấu rượu. Đặc tính kỹ thuật lò hơi đốt than ống nước kiểu đứng:

 • Lò hơi LD0.5/8S là lò hơi kiểu đứng dạng ống nước cấu tạo bởi 2 khoang trên và dưới. Khoang Lò hơi. 1. Các loại van, bơm tay hoặc bơm điện, bình cấp nước trung gian, bể chứa nước, hệ thống đường ống đã láp ráp hoàn chỉnh và đúng yêu cầu kỹ thuật chưa. Dùng giẻ khô tẩm dầu mồi lửa và đưa vào buồng đốt.

 • Dịch vụ; Thông số kỹ thuật; Hướng dẫn sử dụng; Liên hệ Nồi hơi đốt than kiểu nằm ghi xích. Liên hệ. KIỂU LÒ NẰM ỐNG LỬA ỐNG NƯỚC: BK-C.

 • #3 NỒI HƠI ĐỐT THAN Thông số kỹ thuật: Đặc tính kỹ thuật. Thông số Công suất hơi Dạng nằm hoặc đứng – Kiểu nồi hơi ống lửa- Fire tube boiler – Trao đổi 

 • Đặc tính kỹ thuật: Thông số kỹ thuật: Ghi chú: Trên đây là thông số các Lò hơi đốt than ống lửa kiểu đứng (Lò hơi đốt than ống lửa kiểu đứng) tiêu chuẩn 

 • Nồi hơi đốt than kiểu đứng – – Nồi Hơi Việt Nam – Chi nhánh Miền Nam

  Nồi hơi đốt than kiểu đứng; Giá: Liên hệ; Mả sản phẩm: Lượt xem: 631 lượt ĐẶC ĐIỂM KỸ THUẬT. – Kiểu ống lửa, đứng. (3): Kích thước của bản thể lò hơi (không bao gồm thiết bị ơhuj và ống khói). Trên đây là các thông số các nồi hơi tiêu chuẩn. Các nồi hơi có thông số khác sẽ được cung cấp theo đơn đặt hàng.

 • Nồi hơi đốt than ống nước ba-lông ngang (Nồi hơi đốt than ống nước dạng E:). Đặc điểm kỹ thuật: – Kiểu ống nước Thông số. Đơn vị. Mã hiệu nồi hơi. LT0.75/10E. LT1/10E. LT1.5/10E. LT2/10E. LT2.5/ . điểm kỹ thuật: – Kiểu ống lửa đứng.

 • Đặc tính kỹ thuật/Technical specifications: , Nồi hơi đốt than ống lửa kiểu đứng: Đặc Ghi chú: Trên đây là thông số các nồi hơi đốt than tiêu chuẩn thông dụng.

 • Các phân loại khác (công suất, thông số hơi,) • Theo kết cấu Lựa chọn lò hơi. Lò hơi ống lửa. Đốt dầu, khí. Đốt than, củi. ▫Công suất nhỏ và vừa. ▫Chế độ vận hành 3 ca. ▫HT sử dụng hơi: thiết bị lớn. Lò hơi ống nước đứng. Đốt dầu Thông số kỹ thuật của lò hơi p : . Kiểu ghi xích không tương thích với than đá. VN 

 • Thông tin khuyến mãi: Khuyến mãi kiểm định lần đầu .Nồi hơi công suất 500 kg hơi/h đặt đứng (hoặc nằm), phù hợp với nhiều loại nhiên liệu đốt khác nhau (đặc biệt củi cây). Đặc tính kỹ thuật nồi hơi đốt than công suất 500 Kg hơi/h: Kiểu ống lửa đứng; Ghi tĩnh; Cấp than, thải xỉ thủ công; Hiệu suất: 75%; Nhiên liệu 

 • Loại Ống Lửa Kiểu Đứng – Công ty cổ phần nồi hơi và phát triển

  Kiểu ống lửa, đứng * Ghi tĩnh * Cấp than, thải xỉ: thủ công * Nhiên liệu đốt: than cục, Nhiên liệu đốt: than cục, than cám, củi. Số lượng. Thông tin sản phẩm Hệ thống nồi nấu rượu. Đặc tính kỹ thuật lò hơi đốt than ống nước kiểu đứng:

 • Lò hơi LD0.5/8S là lò hơi kiểu đứng dạng ống nước cấu tạo bởi 2 khoang trên và dưới. Khoang Lò hơi. 1. Các loại van, bơm tay hoặc bơm điện, bình cấp nước trung gian, bể chứa nước, hệ thống đường ống đã láp ráp hoàn chỉnh và đúng yêu cầu kỹ thuật chưa. Dùng giẻ khô tẩm dầu mồi lửa và đưa vào buồng đốt.

 • Dịch vụ; Thông số kỹ thuật; Hướng dẫn sử dụng; Liên hệ Nồi hơi đốt than kiểu nằm ghi xích. Liên hệ. KIỂU LÒ NẰM ỐNG LỬA ỐNG NƯỚC: BK-C.

 • #3 NỒI HƠI ĐỐT THAN Thông số kỹ thuật: Đặc tính kỹ thuật. Thông số Công suất hơi Dạng nằm hoặc đứng – Kiểu nồi hơi ống lửa- Fire tube boiler – Trao đổi 

Get Support or Price